Jak dítěti vysvětlit, kde se vzal islám a kdo je ten Mohamed, kterého nikdo nesmí nakreslit? Milena Holcová je autorka léta se pohybující na nepříliš frekventované hranici „ženské“ a cestovatelské literatury. Její nová kniha o Mohamedovi a vzniku islámu vlastně obě linie obratně propojuje. Je to životopis arabského obchodníka a později proroka Mohameda, zároveň jsou kapitoly formulovány jako návod k vyprávění dávných příběhů dětskému publiku i s poznámkami, na co klást důraz a co bude děti bavit. To vše navíc proloženo záznamem rozhovorů, které autorka vedla na tato témata s vlastní vnučkou. A její pohoršení nad dobovými poměry mírní třeba tím, že z vlastní zkušenosti vysvětluje, jak to v arabské společnosti chodilo a chodí, a dodává tím kontext historický i kulturní.

Autorka upozorňuje, že jako ateistku ji věrouka zajímá méně, ale rozhodně jí přijde důležité rozumět, jak náboženství vzniklo, proč hlásá to, co hlásá, a jak to měl Mohamed doma. A činí tak z uměřeně feministických pozic. Takže o sútrách a šaríi se tu moc nedozvíme, ale důkladně nahlédneme do života a vztahů Mohamedových manželek a pochopíme, proč nové náboženství a jeho prorok vzbuzovalo v kmenové a obchodnické společnosti Arabského poloostrova druhé poloviny prvního tisíciletí takový odpor i vášně. Právě boje mezi Mekkou, městem náboženských veletrhů, a pravověrnou Medínou, kam se první muslimové po útěku z Mekky uchýlili, je hlavní dějovou a dobrodružnou linkou knihy. Fakticky podle autorky v  krvavém sporu nešlo ani tak o víru jako o obchodní válku. Kurajšovci, vládci Mekky, jejíž bohatství pramenilo z desítek svatostánků všech možných blízkovýchodních kultů, rozhodně nestáli o nerudného monoteistu, který by kazil kšefty.

Výsledkem je knížka pro ty, kdo prozatím o islámu mnoho nevědí, ale chtějí základní věci pochopit bez ideologického nátisku z té či oné strany i akademické podrobnosti. Návod, jak to potom přetlumočit dětem, lze brát jako užitečný bonus.

Autor je dramaturg a scenárista.

Milena Holcová: Já nic, já Mohamed
Šalvar, 296 stran